List of students, IDL 102, spring semester of 2003:

 1. Agaltsova Marina
 2. Chistokhina Maria
 3. Demeneva Maria
 4. Dyatlova Nadezhda
 5. Grachev Stanislav
 6. Grigoryeva Yana
 7. Kapitsa Anna
 8. Levchuk Natalia
 9. Lopatin Igor
 10. Markov Denis
 11. Ozernaya Anastasia
 12. Poddubnaya Elena
 13. Shapiro Elisaveta
 14. Simonova Elena
 15. Sitnikova Maria
 16. Suchkova Yulia
 17. Trevozhenko Dmitriy
 18. Yakovleva Ekaterina